Rikstäckande pionjär med framtiden som fokus
Eltel är pionjär och föregångare inom Infranetbranschen. Infranetbranschen är en del av Sveriges infrastrukturbransch. För att förbättra de olika funktionerna i samhället krävs det ett effektivare samspel mellan el, telekom och IT-nätverk och tjänster
Thorbjörn Sagner är inte bara Sverige-vd, utan även affärsområdesansvarig för den svenska och danska delen av affärsområdet Homeland Security & Aviation hos Eltel.
– Eltel jobbar väldigt nära kunden och är entreprenör inom sitt område, säger Thorbjörn Sagner.

I Sverige har Eltel ca 1 800 anställda och arbetar med bygg, drift och underhåll av el-, tele- och IT-nät. Eltel har lång erfarenhet av att arbeta med ledande företag inom sektorerna kraftöverföring, distribution och telekom. Infranet är en viktig faktor nästan överallt i samhället – för industrin, järnvägen, vägnätet, flygtrafik, offentlig sektor och nationell säkerhet. Eltel är rikstäckande och finns representerat på över femtio orter i hela landet. Affärsområdet Thorbjörn är ansvarig för arbetar med blåljusmyndigheterna, luftfart och försvar.

Eltel har sin historia i Televerket och Telia är fortfarande en viktig kund tillsammans med andra operatörer och nätägare. Kommuner, landsting och myndigheter är också viktiga kunder. På elsidan är Vattenfall, Fortum och Eon stora kunder och infrastrukturägare. Generellt kan man säga att Eltel bygger, installerar och underhåller nät åt stora nätägande företag.

Alla medarbetare på Eltel brinner för att få samhället att fungera. Medarbetarna är duktiga på att anpassa och vara flexibla i den utveckling som sker. Eltel försöker hitta så många synergier som möjligt mellan de olika branscherna de arbetar i. Eltel står inför en positiv utveckling och är en viktig del på den avreglerade el och telemarknaden. Samhällsutvecklingen går mot teknikförändring och vi går mer mot mobila lösningar. Den nya tekniken kommer att ställa nya krav på infrastrukturen och Eltel vill vara en del i den kedjan. avslutar Thorbjörn.

Eltel

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0854378516

Hemsida:
www.eltelnetworks.com

Adress:
Eltel
Adolfsbergsvägen 13
16866 Bromma

| 13 SENASTE FÖRETAGEN